Kulttuurisivuja Karjalasta

Kansat 

Sisällysluettelo
Kansat
Musiikki
Kansantiede
Kieli
Kirjallisuus

E-Mail: rozhina@petrsu.ru

 

  Inkerinmaan suomalaiset Venäjän Karjalassa (J.Mullonen)

Inkerinmaan suomalaisen väestön ja suomensukuisten alkuperäisasukkaiden - inkerikkojen ja vatjalaisten asuma-alue ulottuu lännestä Viron rajan Narvajoelta itään Lavajokeen ja etelässä keskimäärin 50-80 km päähän Suomenlahden rannikosta...

  Karjalaiset ja karjalan kieli (Pekka Zaikov)

  Venäjän karjalaiset asuvat Venäjän luoteisosassa: Karjalan Tasavallassa, Tverin, Leningradin ja Murmanskin alueella. Vuoden 1989 väestönlaskennan mukaan karjalaisia entisessä Neuvostoliitossa laskettiin olevan 130 tuh.henkea.  Naista 60%, eli 78.9 tuh.henkeä, asuu Karjalan Tasavallassa...

  Karjalan Tasavallan suomalaiset (Tamara Starshova)

  Suomalaisia nimitetään usein Karjalan Tasavallan kanta-asukkaiksi, vaikka he ovat historiallisista, taloudellisista ja poliittisista syistä tänne muuttanutta väestöä...

  Vepsäläiset ja vepsän kieli (Nina Zaitseva)

Venäjän luoteispuolella sijaitsee kolme suurta järveä: Äänisjärvi, Laatokka ja Valkeajärvi. Jos nämä järvet yhdistää suoralla viivalla, niin muodostuu kolmio, jonka sisässä on nykyiset vepsäläisten asuttamat seudut...